iPhone - Slå på / av "Stör ej"

Med läget Stör ej kan du filtrera bort störande meddelanden på din iPhone. Du har möjlighet att skräddarsy läget för att tysta specifika appar medan du tillåter andra, som telefonsamtal etc. Dessutom kan du välja att tillåta eller blockera aviseringar från vissa kontakter.

 

Så här slår du på Stör ej på iPhone

 • Svep nedåt från din låsskärm för att komma till Kontrollcenter
 • Välj Fokus > Stör ej. Symbolen blir vit och växlar till ON.
 • Om du vill anpassa inställningarna för Stör ej eller skapa scheman för specifika tidsramar går du till Inställningar > Fokus > Stör ej.

 

Så här stänger du av Stör ej på iPhone

 • Gå till Kontrollcenter. (För iPhone X och nyare modeller sveper du nedåt från det övre högra hörnet; för tidigare modeller sveper du uppåt från skärmens nedre kant).
 • Välj ikonen Stör ej (avbildad som en halvmåne) för att avaktivera den.
 • För att säkerställa att din enhet inte aktiverar Stör ej enligt inställda scheman, navigera till Inställningar > Stör ej > inaktivera alternativet Schemalagt.

 

Användbara saker att veta om läget Stör ej

 

Stör ej fungerar bara när skärmen är låst

Stör ej fungerar endast när telefonens skärm är låst. När skärmen är låst reagerar den inte på beröring, men kan fortfarande ta emot sms, samtal och andra meddelanden. Din iPhone låses automatiskt efter en tids inaktivitet, vanligtvis cirka en minut, och du kan låsa upp den genom att trycka på antingen "Sömn/väckning"-knappen eller "Hem"-knappen och sedan svepa med reglaget. Du kan justera inställningarna för autolås på din iPhone i avsnittet "Inställningar" på din iPhone.

 

Schemalagd Stör ej

Du kan skapa en regelbunden period av tystnad, så kallade tysta timmar, under vilken Stör ej aktiveras dagligen, genom att konfigurera Stör ej till "Schemalagd" i "Inställningar" och ange önskad tidsram. Schemalagda tysta timmar är fördelaktiga om det finns en fast tid varje dag, t.ex. under nattsömnen, då du föredrar att inte bli störd. När du har ställt in Schemalagd stör ej kommer din iPhone att aktivera den automatiskt under de angivna timmarna varje dag.

 

Konfigurera undantag för Stör ej

I inställningarna för din iPhone har du möjlighet att aktivera två typer av undantag för Stör ej. Den första typen är kontaktbaserad, vilket gör att du kan utse vissa kontakter vars samtal alltid kommer att komma igenom. Den här funktionen är bra när du inte har råd att missa ett samtal från en viss person. Den andra typen av undantag är frekvensbaserat och gör det möjligt att låta upprepade samtal (definierat som ett andra samtal från samma person inom tre minuter) gå förbi Stör ej. Detta undantag säkerställer att du inte förbiser brådskande ärenden, eftersom det är troligt att någon kommer att försöka nå dig flera gånger i sådana fall.

 

Stör ej i iOS 15 och senare

I iOS 15 och senare finns det flera olika inställningar för Stör ej:

 • Standard Stör ej: När den aktiveras från kontrollcentret kan du snabbt välja tidsalternativ som "i en timme", "till i kväll" eller "tills jag lämnar den här platsen".
 • Körning: Du kan välja mellan automatisk eller manuell anslutning till bilens Bluetooth. Det gör att du kan skicka ett anpassningsbart svarsmeddelande till valda kontakter när du är ute och kör.
 • Viloläge: Detta gör att du kan schemalägga specifika timmar under vilka du föredrar oavbruten sömn.
 • Personlig: Detta läge kan skräddarsys efter dina individuella behov och har "Smart Activation", som automatiskt kan aktivera detta läge baserat på schema, plats och/eller appanvändning.
 • Arbete: På samma sätt som i andra lägen kan du ange specifika personer och appar som du fortfarande vill få meddelanden från, t.ex. din chef eller andra viktiga kontakter.
  I avsnittet "Kontakter" i "Inställningar" finns det också en inställning som heter "Emergency Bypass", så att du kan ta emot samtal och vibrationer från utvalda personer även när läget Stör ej är aktiverat.

När Stör ej är aktiverat visas en halvmånesymbol på låsskärmen. Andra iPhone-användare kommer att märka att Stör ej är aktiverat när de öppnar Meddelanden för att skicka ett sms till dig.

Lämna en kommentar