Svart skärm på en Iphone - 12 lösningar

Vad exakt är en svart skärm på en Iphone, och vad orsakar det? I likhet med andra elektroniska enheter, till exempel datorer och spelkonsoler, som har sina egna versioner av skärmfel, upplever iPhone detta problem när det blir helt svarslöst. När det gäller den svarta skärmen på iPhone förblir skärmen tom och svarar inte på beröring, även om telefonen fortsätter att fungera, vilket framgår av vibrationer eller ljud. Detta frustrerande problem gör iPhone i huvudsak värdelös utan skärmens synlighet eller beröringsrespons.

Problemet med svart skärm uppstår ofta på grund av fysisk skada, t.ex. ett kraftigt fall, som kan skada anslutningen mellan skärmen och moderkortet, vilket gör att skärmen inte reagerar. Dessutom kan programvaruproblem i enheten, såsom komplikationer från iOS-uppgraderingar eller nedgraderingar, eller försök att jailbreaka eller modifiera firmware oberoende, också leda till problemet med svart skärm.

Oavsett hur den svarta skärmen uppstod finns det felsökningsmetoder som du kan använda för att försöka åtgärda den eller mildra eventuell dataförlust.

 

1. Urladdat batteri

Det första felsökningssteget är att se till att din enhet verkligen upplever en svart skärm. Ett urladdat batteri kan efterlikna detta problem, så det är viktigt att ta itu med denna möjlighet först. Anslut din enhet till en fungerande strömkälla och observera dess svar. Om du ser Apple-logotypen eller någon annan indikation på aktivitet på skärmen är problemet löst. Men om skärmen inte svarar och enheten vibrerar som om den laddas, bekräftar det att det finns en svart skärm.

 

2. Justera ljusstyrkan på din iPhone

Om Siri på din iPhone verkar svara på röstkommandon, men skärmen förblir svart, är det möjligt att din iPhones ljusstyrka är inställd för lågt, vilket ger intrycket av en svart skärm. Även om detta kan orsakas av ett programvarufel är det värt att kontrollera ljusstyrkenivån först innan du försöker med andra felsökningsmetoder på den här listan.

 

3. App-relaterade problem

Mjukvarufel i appar kan också utlösa en svart skärm på iPhones. Alla appar är inte kompatibla med alla iPhones programvaruversioner, vilket kan leda till att skärmen inte fungerar som den ska. Om detta inträffar kan du återställa skärmens funktionalitet genom att tvångsavsluta den problematiska appen. För att göra detta sveper du uppåt eller trycker två gånger på hemknappen (om sådan finns) för att visa alla öppna appar. Identifiera den felande appen bland de senaste och stäng den. När appen är stängd bör din skärm återfå full respons. Om problemet kvarstår eller om du inte kan komma åt dina appar på grund av en tom skärm, kan det vara ett mer betydande problem.

 

4. Utför en tvingad omstart på din iPhone

Om du har stött på problem med dina elektroniska enheter tidigare har du säkert hört rådet "Har du försökt stänga av och sätta på den igen?" Även om det kan verka förenklat är detta ofta den första rekommendationen från experter när man hanterar potentiella programvaru- eller hårdvaruproblem på din iPhone. Att starta om en enhet kallas ibland för en tvingad omstart eller hård återställning. Denna enkla åtgärd strömcyklar din iPhone, vilket effektivt rensar dess tillfälliga minne. Det är viktigt att notera att en tvingad omstart inte raderar din enhet eller tar bort data, utan stänger alla aktiva applikationer och startar en ny start. Om ditt problem beror på en problematisk app eller en felaktig systemprocess kan en tvingande omstart lösa det.

Stegen för att utföra en forcerad omstart kan variera beroende på din iPhone-modell. För detaljerade instruktioner, se vår guide om hur du tvingar omstart av din iPhone.

 

5. Aktivera iPhone-återställningsläge

Återställningsläge är en funktion som gör att du kan koppla din iPhone till en dator för reparationsändamål. Vanligtvis innebär detta att du installerar en ny version av iOS, operativsystemet som driver din enhet.

Proffstips: Om du går in i återställningsläget kan det resultera i en fabriksåterställning som raderar alla data från din iPhone. Därför är det lämpligt att betrakta återställningsläget som en sista utväg och, om möjligt, se till att du har säkerhetskopierat dina personuppgifter i förväg.

För att starta återställningsläget på din iPhone, anslut den till en Mac eller PC med en USB-kabel och utför en hård återställning enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Använd sedan Finder eller iTunes och välj antingen alternativet Uppdatera eller Återställ för din telefon.

Du kommer att få en varning innan du fortsätter med ett återställningsalternativ.

För ytterligare insikt i funktionaliteten och användningen av återställningsläget, se vår artikel om att utnyttja återställningsläget för att lösa problem med din iPhone.

 

6. Återställ din iPhone med hjälp av iTunes

Om de tidigare lösningarna inte har lyckats lösa problemet med din iPhone är nästa steg att återställa din iPhone med iTunes. Detta anses vara en avancerad lösning och bör endast försökas när enklare metoder har misslyckats. Det kan ta itu med problem relaterade till appar, firmware och till och med skadlig programvara.

Du behöver en dator eller Mac med iTunes installerat, helst där du regelbundet säkerhetskopierar din enhet. Anslut din iPhone till datorn med en Lightning-kabel och följ dessa steg för att starta återställningsprocessen i återställningsläge:

  1. Tryck och släpp upp volymknappen.
  2. Tryck på och släpp volymknappen (nedåt).
  3. Du kommer att se skärmen Anslut till iTunes. Tryck och håll in sidoknappen tills Apple-logotypen visas på skärmen.
  4. Din enhet går in i återställningsläge och du ser alternativen Återställ och Uppdatera på datorskärmen. Om alternativet Uppdatera är tillgängligt väljer du det för att se till att enheten får den senaste iOS-versionen.
  5. Om alternativet Update inte är tillgängligt väljer du alternativet Restore och väntar tålmodigt på att återställningsprocessen ska slutföras.

Observera att denna process inte kommer att radera några data på din iPhone. Ibland kan nedladdningsprocessen ta längre tid än vanligt och din enhet kan kopplas bort från iTunes. I sådana fall måste du återansluta och upprepa alla steg som nämns ovan.

 

7. Undersök om det finns fysiska skador

Undersök din iPhone noggrant för tecken på fysiska skador, t.ex. sprickor eller bucklor på skärmen som uppstått om du tappat iPhone, eller potentiella vattenskador. Fysiska skador eller vattenskador utgör en betydande risk för att din iPhone inte fungerar som den ska. Om du upptäcker någon skada under din inspektion kan det vara orsaken till din iPhones svarta skärm, och vi rekommenderar att du omedelbart söker professionell reparationsservice.

 

8. Prova ett reparationsverktyg från tredje part som Tenorshare ReiBoot

Om de tidigare nämnda lösningarna inte löser ditt problem kan du överväga att använda ett iOS-reparations- och återställningsverktyg som Tenorshare ReiBoot för att hantera ett återkommande problem med svart skärm på din iPhone. Tenorshare ReiBoot är tillgänglig för både Mac- och Windows-plattformar och är utformad för att hantera vanliga iPhone-problem effektivt. Grundversionen av appen är gratis, men för att få tillgång till avancerade funktioner krävs en uppgradering till premiumversionen.

När du ansluter din iPhone till din Mac eller Windows PC genomför ReiBoot-programmet en grundlig skanning för att identifiera eventuella problem som bidrar till problemet med svart skärm. Beroende på situationen kan appen antingen lösa problemet omedelbart eller guida dig genom en steg-för-steg-återställningsprocess.

En av de utmärkande egenskaperna hos Tenorshare ReiBoot är dess förmåga att återställa din enhet utan dataförlust. Detta är särskilt värdefullt, eftersom det i många fall kan vara nödvändigt att använda en fabriksåterställning för att återställa iPhone till full funktionalitet.

 

9. Reparera ditt iOS-system

Programuppdateringskorruption eller oidentifierade iOS-fel kan orsaka att din iPhone visar en svart skärm tillfälligt eller permanent. Om du har uttömt alla tidigare nämnda lösningar utan framgång är det dags att utforska några avancerade iOS-systemreparationsverktyg från tredje part, till exempel EaseUS iOS System Repair.

EaseUS iOS System Repair erbjuder två reparationslägen:

  • Standardreparation: Behåller data medan enheten återställs.
  • Djup reparation: Raderar data och uppdaterar enheten.

Båda lägena kräver att du först går in i återställningsläget på din iPhone. Programvarans gränssnitt ger en användarhandbok om hur du går in i återställningsläge för din iPhone, iPad eller iPod, vilket säkerställer användarvänlighet. Eftersom det kan vara komplicerat att lösa problemet med svart skärm och orsakerna varierar, rekommenderar vi att du börjar med standardreparationsläget för att minimera dataförlust. Men baserat på vår omfattande erfarenhet av att diagnostisera iPhone-problem med svarta skärmar under det senaste decenniet, ger alternativet Deep Repair ofta bättre resultat.

 

10. Starta en fabriksåterställning

Om din iPhone, trots att du har försökt med de felsökningstips som tillhandahålls, förblir fast med en svart skärm, kan det vara nödvändigt att överväga att utföra en fabriksåterställning. Det är viktigt att notera att fabriksåterställningar bör vara den sista utvägen, eftersom de medför risk för dataförlust om du inte nyligen har säkerhetskopierat din iPhone. Men om ett allvarligt systemfel är ansvarigt för skärmfelet kan en fabriksåterställning potentiellt lösa problemet.

För detaljerade instruktioner och förutsättningar innan du fortsätter, se vår guide om hur du utför en fabriksåterställning på din iPhone.

Om du har följt dessa steg och fortfarande behöver hjälp rekommenderar vi att du vänder dig till en professionell telefonverkstad.

 

11. Verkstad för telefonreparationer

Om inget av de ovan nämnda stegen har löst problemet kan du överväga att gå till en telefonverkstad. I de flesta fall kommer de att kunna åtgärda problemet som orsakar att den svarta skärmen uppstår. Detta är naturligtvis en betald tjänst.

 

12. Apple Store

Om inget av de ovan nämnda stegen har lyckats lösa problemet är det viktigt att erkänna att det kan finnas andra underliggande faktorer som bidrar till problemet med svart skärm. I sådana fall är det tillrådligt att söka professionell hjälp genom att kontakta Apple-support eller besöka en Apple Store för ytterligare vägledning.

Lämna en kommentar