Iphone låser seg selv - 8 måter å fikse det på

Når iPhone gjentatte ganger går tilbake til PIN-låseskjermen, kan det være frustrerende, spesielt under viktige oppgaver. Du lurer kanskje på hva som gjør at iPhone stadig går tilbake til låseskjermen? Flere faktorer kan bidra til dette problemet:

 • iOS-versjon: iOS-versjonen du bruker er en primær faktor. Oppdatering eller nedgradering til en annen iOS-versjon har blitt rapportert å løse dette problemet.
 • Korrupt iOS: Korrupte iOS-innstillinger kan være en annen årsak. Tilbakestilling av alle iOS-innstillinger og omstart av iPhone kan rette opp denne feilen.
 • Ulåst brukt iPhone: Hvis du har brukt programvare for å låse opp en brukt iPhone, kan en feilaktig opplåsingsprosess være den skyldige. Bruk av riktig verktøy kan løse dette problemet.
 • Varsler fra ulike apper: Enkelte apper som sender varsler på bestemte tidspunkter, kan også utløse problemet.
 • Konflikter mellom apper: Vurder om du nylig har installert en ny app. Den nylig nedlastede appen kan kollidere med andre apper som kjører for øyeblikket, noe som kan føre til uventede problemer.
 • Feil konfigurasjon av dato og klokkeslett: Funksjonaliteten til funksjonene på iPhone er i stor grad avhengig av nøyaktige innstillinger for dato og klokkeslett. Hvis disse innstillingene ikke er riktig konfigurert, kan det hende at iPhone konsekvent går tilbake til låseskjermen.

La oss se nærmere på ulike metoder for å løse dette problemet:

 

1. Starte iPhone eller iPad på nytt

Mange tilfeller av feil kan løses med en enkel omstart. Dette gjelder selv om iPhone eller iPad gjentatte ganger går tilbake til låseskjermen.

For å starte enheten på nytt trykker du samtidig på og holder inne Dvale/vekkeknappen (eller strømknappen) sammen med volum ned-knappen. Når alternativet "skyv for å slå av" vises, skyver du det. Deretter venter du i 30 sekunder før du trykker på Sleep/Wake-knappen igjen for å starte omstartsprosessen.

 

2. Tving omstart for å løse problemet

Trinnene for å tvinge omstart varierer avhengig av din iPhone-modell:

- For iPhone 8, X og 11: Trykk og slipp volum opp-knappen, deretter volum ned-knappen, og hold til slutt inne av/på-knappen til Apple-logoen vises.
- For iPhone 7: Trykk samtidig på av/på-knappen og volum ned-knappen til Apple-logoen vises.
- For iPhone SE/6s og tidligere: Trykk på og hold nede Hjem- og Av/på-knappene til Apple-logoen vises.

 

3. Tilbakestill innstillingene for å løse problemet

Du kan tilbakestille iOS-innstillingene på iPhone:

 1. Gå til Innstillinger, deretter Generelt, og velg Tilbakestill.
 2. Velg "Tilbakestill alle innstillinger" og bekreft med Apple-passordet ditt.

 

4. Juster innstillingene for automatisk låsing

Hvis iPhone eller iPad fortsetter å gå tilbake til låseskjermen selv etter en omstart, kan det hende du må endre innstillingene for Autolås. Denne funksjonen setter enheten automatisk i hvilemodus etter en kort periode med inaktivitet, noe som sparer batteristrøm og forhindrer at skjermen brenner seg fast.

Slik justerer du innstillingene for Auto-Lock:

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.
 2. Bla nedover og velg Auto-Lock for å forlenge varigheten.

Hvis du har problemer med å justere innstillingene for Auto-Lock, kan du først prøve å deaktivere Low Power Mode. Lavstrømmodus setter automatisk Auto-Lock til 30 sekunder.

Vær forsiktig når du setter automatisk låsing til "Aldri", da det kan tappe batteriet hvis du glemmer å låse enheten manuelt. Hvis du ikke låser iPhone før du legger den bort, kan det dessuten føre til utilsiktede lommeoppringninger.

 

5. Oppdater til iOS 12 eller nyere

Oppdatering av iOS til den nyeste versjonen kan løse problemet:

 1. Åpne Innstillinger-appen.
 2. Gå til Generelt, deretter Programvareoppdatering, og velg Last ned og installer.
 3. Skriv inn Apple ID-passordet ditt, godta vilkårene og bekreft.

 

6. Korrekt dato og klokkeslett

Prøv å endre tidssonen til et sted der den ligger en dag etter. Etter endringen kan det hende at iPhone krasjer én gang, men det skal gå bra etterpå:

 1. I Innstillinger går du til Generelt og deretter til Dato og klokkeslett.
 2. Slå av "Set Automatically" og velg en by der det er i går.
 3. Klokkeslettet bør oppdateres tilsvarende.

Merk: Det er ikke sikkert at problemet løses ved å stille klokkeslettet tilbake til din bys tidssone, og det kan føre til ulempe på grunn av feil tid.

 

7. Slå av varsler

Deaktiver varslinger for alle apper eller bestemte apper:

 1. Gå til Varsler i Innstillinger.
 2. Velg apper for å slå av varsler eller deaktivere dem helt.

Denne metoden har vist seg å være effektiv for mange brukere når andre metoder mislykkes.

 

8. Ta enheten ut av etuiet

Din iPhone eller iPad bruker ulike sensorer for å oppdage når den er innkapslet i et etui, slik at den låser skjermen. Et defekt etui kan utilsiktet utløse disse sensorene.

For å feilsøke kan du prøve å ta iPhone eller iPad ut av etuiet - dette inkluderer iPad Smart Covers - og se om den fortsatt går tilbake til låseskjermen. Vær også oppmerksom på å holde iPad-enheten unna magneter, da de kan aktivere bestemte sensorer og utløse skjermlåsen.

For å forhindre at iPhone eller iPad låses når etuiet er lukket:

 1. Gå til Innstillinger > Skjerm og lysstyrke.
 2. Deaktiver alternativet Lås/opplås.

Legg igjen en kommentar